Bra att veta

Visste du att nya radiatorer inte bara är nödvändiga vid nybyggnader – enligt kalkyler av specialister inom värmeenergi vid Tallinna tekniska universitet har renovering av värmesystem en av de kortaste återbetalningstiderna bland olika energisparmetoder vid renovering av stora flerbostadshus.

Nedan anges några vanligare frågor i samband med installation eller användning av värmeradiatorer
Hur väljer man en lämplig radiator för ett visst rum?

Ett professionellt projekt för värmesystemet är bäst vid val av radiatorer. Om det inte finns något projekt kan en radiator dimensioneras utifrån rummets volym, det inkommande vattnets temperatur, det utgående vattnets temperatur, rumstemperaturen och byggnadens värmeisolering. Ta hänsyn till var radiatorn ska installeras – t ex trapphus och garagen behöver inte ge lika höga temperaturer som i bostäder. Tumregeln är att i bostäder är effektbehovet 20-40 W/m3 (vid vanliga 2,5m höga innertak motsvarar det 50-100 W/m2), där 20 W/m3 avser en mycket välisolerad ny villa och 40 w/m3 en orenoverad gammal byggnad. I allmänhet är det rimligast att överdimensionera radiatorn lite för att undvika problem pga den långsiktiga effektminskningen pga kalkavlagringar på radiatorns insida.

Vilka tillbehör behöver man vid installation av radiatorer?

Absolut nödvändiga tillbehör inkluderar radiatorkonsoler är absolut nödvändiga (vägg- eller golvkonsoler – fråga om konsoler ingår i priset eller behöver köpas till separat), luftpropp och blindproppar. Dessutom rekommenderas det att förse radiatorn med en stängningsventil (s k H-ventil vid radiatorer med bottenanslutning). För större energiekonomi monteras en termostat på radiatorn.

Varför åldras min radiator snabbare än normalt?

Tidiga problem med en radiator beror oftast på fel installation eller drift – t ex om en radiatorn ansluts till ett hushållsvattensystem eller om vattnet i systemet byts vilket medför korrosion. En möjlig orsak är även ett högt arbetstryck som överskrider det tillåtna trycket.

Vad ska jag göra om radiatorn inte blir varm?

Om rumstemperaturen inte har fallit under den önskade nivån har termostaten stängt inloppet för värmebärande vatten eftersom rummet inte behöver mer värme, dvs att radiatorn behöver inte vara varm.

Om rumstemperaturen faller under den önskade nivån kan det bero på olika orsaker:

  • Tilltäppt radiator – det hårda vattnet i Estland orsakar kalkavlagringar i radiatorn vilket reducerar värmeavgivningen. Problemet lindras av spolning av värmesystemet men det hjälper inte alltid om radiatorn är över 15 år gammal.
  • Stängd radiatorventil – öppna ventilen.
  • Luft i radiatorn – luften hindrar vattencirkulationen. Släpp ut luften via avluftningsventilen.
  • Radiatorn är ojämnt varm – det beror antingen på tilltäppning (i så fall se avsnitt a) eller för låg cirkulation av vattnet (i så fall kontakta den som står för skötsel av värmesystemet).
  • Radiatorns effekt är för låg för det aktuella rummet (en för liten radiator har valts).
  • Värmesystemet saknar cirkulationspump eller cirkulationsriktningen är fel – rådfråga den som står för skötsel av värmesystemet eller en VVS-specialist.
  • Termostatventilen är tilltäppt – rådfråga den som står för skötsel av värmesystemet eller en VVS-specialist.
Får man måla över en radiator?

Radiatorer är oftast pulverlackerade och kan därför målas med färger som är lämpliga för pulverlackerade underlag. Ta även hänsyn till temperaturen i värmesystemet. Rådfråga helst återförsäljaren av radiatorn innan du målar.

Hur rengör man en radiator?

Radiatorns yta (oftast pulverlackerad) får endast rengöras med milda rengöringsmedel för att undvika skada på ytbeläggningen. Invändiga konvektionsytor kan rengöras med en statisk borste med lång skaft.

Hur vet man om vattnet i en radiator är fruset eller inte?

Fruset vatten expanderar och höjer trycket över den tillåtna gränsen. Detta kan medföra deformation av vattenkanaler, sprickor i ytbeläggningen, lossnade svetsfogar osv. När vattnet i en frusen radiator smälter börjar radiatorn att läcka och går inte längre att använda.

Varför fryser radiatorer?

Vatten kan frysa i utrymmen där temperaturen fallen under 0°C på vintern (källare, garagen, tamburer osv). I så fall borde man höja temperaturen av det inkommande vattnet och cirkulationen. Stängningsventilen får inte stängas, annars kan vattnet frysa. Om frostrisken trots allt inte kan uteslutas kan frostskyddande tillsatser användas i det värmebärande vattnet.