Hyvä tietää

Tiesitkö, että uudet patterit eivät ole tarpeellisia ainoastaan uusissa rakennuksissa – TTU:n (Tallinnan teknillisen yliopiston) lämpöenergian tutkijoiden laskelmien perusteella lämmitysjärjestelmän kunnostus on yksi kannattavimpia energiansäästökeinoja talojen entisöinnissä.

Seuraavaksi on kerrottu joitakin kysymyksiä, jotka heräävät patterilämmityksen asennuksessa tai käytössä
Miten valita tiettyyn tilaan sopiva patteri?

Patterin tarkassa valinnassa paras peruste on ammattitaitoinen lämmitysprojekti. Jos projekti ei ole saatavilla, patterin määrittelyssä voi lähteä lämmitettävän tilan koosta, lämmitysveden sisään- sekä ulosvirtauksen lämpötilasta, huoneenlämpötilasta ja rakennuksen lämmitystasosta. Tärkeä on rakennuksen osa, johon patteria suunnitellaan – esimerkiksi rappukäytävissä ja autotallissa ei todennäköisesti ole tarpeen saavuttaa yhtä korkeita lämpötiloja kuin sisätiloissa. Nyrkkisääntö on, että asuintilojen tehotarve on 20-40 W/m3 (tavallisten 2,5m kattojen tapauksessa se tekee 50-100 W/m2), jossa 20 W/m3 on erittäin hyvin lämpöeristetty omakotitalo ja 40 w/m3 on amortisoitu rakennus. Yleensä on järkevää hieman ylimitoittaa patteri, että vältettäisiin ajan kuluessa patterin sisäpinnalle kertyvän kalkin aiheuttamaa tehon laskusta johtuvaa lämmityskyvyn vähenemistä.

Minkälaisia lisävarusteita patterin asennuksessa tarvitaan?

Patterin asennuksessa tarvitaan ehdottomasti kannattimia (joko seinä- tai lattiakannattimia – kannattaa selvittää, kuuluvatko kannattimet patterin hintaan vai ovatko ne lisämaksullisia), ilmauskorkkia ja umpitulppia. Lisäksi on suositeltavaa varustaa patteri sulkuventtiilillä (alta kytkettävässä patterissa ns. H-venttiili=. Energiansäästön saavuttamiseksi täytyy asentaa termostaatti.

Miksi patteri kuluu tavallista nopeammin?

Patterin nopeamman kulumisen syynä on yleensä virheellinen asennus – esimerkiksi keskuslämmityspatteri yhdistetään käyttövesijärjestelmään tai lämmitysjärjestelmän lämmitysvesi vaihdetaan, mikä aiheuttaa korroosiota. Patterin nopeamman kulumisen syynä voi olla myös sallitusta suurempi työpaine.

Mitä tehdä, jos patteri ei lämpene?

Jos huoneen lämpötila ei ole haluttua matalampi, termostaatti on sulkenut patterin lämmitysveden sisään virtauksen, koska huone ei tarvitse enempää lämmitystä ja patterin ei tarvitsekaan olla lämmin.

Jos huoneenlämpötila on kuitenkin haluttua matalampi, syitä voi olla monia:

  • Patteri saattaa olla tukossa – Viron vesi on kalkkipitoista ja patterissa olevan kalkin takia lämmityslaitteen lämmönluovutus vähenee. Ratkaisu tähän on lämmitysjärjestelmän peseminen, mutta yli 15 vuotta vanhan lämmityslaitteen tapauksessa pesu ei välttämättä auta.
  • Patterin venttiili on kiinni – venttiili täytyy avata.
  • Patteriin on päässyt ilmaa – ilma rajoittaa lämmitysveden kiertoa. Ilman voi laskea ulos ilmausventtiilin kautta.
  • Patteri on epätasaisen lämmin – syynä on joko tukos (katso kohta a) tai lämmitysveden pieni kierto. Jälkimmäisessä tapauksessa on otettava yhteyttä lämmitysjärjestelmän hoitajaan.
  • Patterin tehokkuus ei ole riittävä kyseiseen tilaan (on valittu liian pieni lämmityslaite).
  • Lämmitysjärjestelmään ei ole asennettu sirkulaatiopumppua tai lämmitysveden kiertosuunta on väärä – on neuvoteltava lämmitysjärjestelmän hoitajan tai putkimiehen kanssa.
  • Termostaattiventtiili on tukossa – on neuvoteltava lämmitysjärjestelmän hoitajan tai putkimiehen kanssa.
Voiko patterin maalata?

Suurin osa pattereista on päällystetty jauhemaalilla, mikä tarkoittaa, että maalaaminen on sallittua jauhemaaleihin sopivalla maalilla, kiinnittäen kuitenkin huomiota lämmitysjärjestelmässä käyttöön tulevaa lämpötilaa. Ennen maalaamista kannattaa neuvotella patterin maahantuojan kanssa.

Miten patteria voi puhdistaa?

Patterin päällyspintaa, joka on yleensä päällystetty jauhemaalilla, voi puhdistaa maalipinnan vahingoittamisen välttämiseksi vain miedoilla pesuaineilla. Patterin sisäpuolen konvektiivipintoja voi puhdistaa pitkävartisilla staattisilla harjoilla.

Miten patterin kylmeneminen/jäätyminen havaitaan?

Koska vesi paisuu jäätyessään, se nostaa patterin paineen yli sallitun rajan, joka voi aiheuttaa muutoksia patterin vesikanavien muodossa, maalin lohkeilemista, hitsauskohtien repeytymistä jne. Sulaessaan jäätynyt patteri vuotaa ja ei ole enää käyttökelpoinen.

Mitkä ovat patterin kylmenemisen syitä?

Tiloissa, joissa lämpötila laskee talvella alle 00C (kellarit, autotallit, tuulikaapit jne.) voi syntyä veden jäätymisvaara. Siinä tapauksessa on järkevää suurentaa lämmitysveden sisään virtauksen lämpötilaa ja kiertoa. Patterin jäätymisen välttämiseksi patterin sulkuventtiiliä ei saa sulkea. Jos jäätymisvaara on kuitenkin todellinen, on järkevää lisätä lämmitysveteen jäätymisenkestäviä aineita.