Kanalradiatorer

En kanalradiator möjliggör att förena hälsosam radiatorvärme med golvvärmens komfort. Kanalradiatorer är praktiska i utrymmen med stora glaspartier där vanliga radiatorer är svåra att montera.