Kanalradiatorer av JAGA

Mini Canal

Mini Canal
Överraskande omärkbar
Överraskande med sina egenskaper, omärkbar eftersom produkten harmonierar med omgivningen. Minimal fördjupning, maximal värme. Mini Canal-produkter från och med 9 cm finns tillgängliga. Därför är det en perfekt lösning för flervåningshus eller flytande golv. Mini Canal-produkter är monteringsfärdiga. Under gallret finns ett H2O-element med låg temperatur. En förträfflig komplettering till golvvärmesystem men även tillräckligt effektiv för användning som huvudvärmekälla.

Mini Canal DBE

Mini Canal DBE
“Ett system för låg vattentemperatur”
Värmepumpar, solenergisystem och även moderna modulerbara kondensationspannor fungerar effektivast vid låga vattentemperaturer, ofta 35°, och behöver oftast betydligt större värmekällor. Detta är inget problem om man har Mini Canal DBE som kan avge 3 gånger mer värme jämfört med vanliga värmelösningar med fördjupningar. Mini Canal DBE har inte bara samma värmeeffekt som större alternativ utan även 5 gånger snabbare värmeavgivning!

Micro Canal

Micro Canal
Rekordeffekt vid mycket kompakta mått
Micro Canal är den minska av sitt slag (höjd endast 6cm) men har mycket hög värmeeffekt – 1230 W/m vid 75/65/20. Tack vare det innovativa höjdjusteringssystemet och enkel montering kan gallret lätt monteras i nivå med golvet. Bullernivå 22.8 db(A).

 

 

 

Kontakta oss gärna eller besök vår affär för närmare information!